EKM KONTROLL AB

EKM KONTROLL AB

EKM Kontroll AB

I nuläget är troligen alla intresserade av lägre energikostnader och en bra service så kostnadseffektivt som möjligt. Energioptimering satt i system. Kontaka oss om du vill veta mer.

Aktuellt

Kampanjer

ROT avdraget

Adress

EKM KONTROLL AB
Box 22076
250 22 Helsingborg

Besöksadress

Karbingatan 26
Helsingborg

Telefon: 042 - 29 40 60

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION

EKM Kontroll AB erbjuder en heltäckande kompetens inom områdena: ventilation, kyla och byggautomation.
Vi ser till att våra kunder får en anläggning som fungerar.

 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGIÅTERVINNING & BESPARING

Inom området energiåtervinning och besparing arbetar vi med eleffektivisering av er ventilationsutrustning samt återvinning via värmeväxlare och värmepumpar.

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE

Vår service omfattar både ventilation- och värmesystem med tillhörande styr- och regler samt kylinstallationer.

 
 
 
 
 
 
 
 

INJUSTERINGAR

Injusteringar av ventilation-, värme- och kylsystem är nödvändiga för att rätt flöden ska finnas tillgängliga vid alla brukare.

 
 
 
 
 
 
 
 

STYR OCH REGLER

En rätt fungerande styr- och reglerutrustning är en förutsättning för att erhålla en korrekt funktion på såväl ventilation- som värmeinstallationer, iavseende på inneklimat och övriga funktioner såsom brand, larm m.m.

EKM KONTROLL AB | 042 - 29 40 60 | Skicka epost